شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۴۰۰
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی

به یک آینه نگاه کنید و چشم چپ خود را باز و بسته کنید. تصویرتان در آینه چشم راستش را باز و بسته میکند. تصویری که ما در آینه از خودمان میبینیم با تصویری که دیگران در هنگام دیدن ما میبینند یکسان نیست. آینه تصویر را معکوس یا برگردان جانبی می کند و جای چپ ور راست را عوض میکند اما تصویری که ما از خود در فیلم و عکس میبینیم تصویر واقعی ماست.

الف) یکی از عکس های زیر غلط چاپ شده است. چگونه میتوانید از عکس سمت چپ تصویری شبیه عکس سمت راست چاپ کنید؟ آیا تصویری که غلط چاپ شده است تصویری شبیه آینه نیست؟

ب) فکر میکنید چگونه سه عکس زیر تهیه شده اند؟ آیا این سه عکس از یک نفر هستند؟


تصویر مجازی

در آینه تصویری تشکیل می شود که می توان آن را مشاهده کرد ولی این تصویر روی پرده و یا فیلمی که در جای تصویر قرار می دهیم تشکیل نمیشود. چنین تصویری را تصویر مجازی می گویند.پس تصویر در آینه مجازی و برگردان جانبی است، در پشت آینه و به فاصله جسم تا آینه تشکیل میشود.
سوال:

۱- چرا در جلوی آمبولانس ها ، کلمه ی آمبولانس به صورت زیر نوشته شده است؟ آیا مؤثر است که در پشت آمبولانس نام آن را به صورت زیر بنویسیم؟

بازتاب نور به وسیله یک آینه

آزمایش: دو خط با زاویه یکسان را به یک نقطه از آینه ی تخت متصل کنید و با فلش نشان دهید که یک پرتو نور در امتداد یکی از این خط ها به آینه می تابد. متوجه خواهید شد که آینه این پرتو نور را در امتداد خط دیگر بارتابش خواهد کرد. پرتو تابش و بارتابش همیشه زاویه های یکسان با آینه می سازند. این مطلب را قانون بازتابش نور میگویند.

خطی که با آینه در یک نقطه زاویه ی ۹۰ درجه میسازد خط عمود نامیده می شود. زاویه بین پرتو تابش و خط عمود را زاویه ی تابش و زاویه ی بین خط عمود و پرتو بازتابش را زاویه ی بازتابش می نامند. قانون بازتابش را به صورت زیر میتوان نوشت:

زاویه ی تابش = زاویه ی بازتابش

دیدن با پخش نور

فرض کنید شخصی به کمک یک آینه به یک کشتی علامت میدهد. در این حالت ناخدای کشتی تصویر روشنی از خورشید را می بیند زیرا در جایی قرار دارد که نور بازتابش شده از آینه درست به چشمش میرسد. در این حالت خلبان هواپیما متوجه این علامت نخواهد شد اما هر دو نفر شخص علامت دهنده را از دو زاویه ی مختلف خواهند دید. این موضوع به سبب آن است که شخص نور خورشید را به همه طرف پخش میکند و همین نور پخش شده است که سبب دیدن او از امتداد های گوناگون خواهد شد اما آینه نور خورشید را فقط در یک جهت منعکس میکند.

آینه های کروی

سطح بیرونی و درونی یک قاشق صیقلی دو تصویر متفاوت از یک جسم میتواند تشکیل دهد، یکی تصویر کوچک و وارونه در بیرون و دیگری بزرگ و مستقیم در در درون قاشق. آیا میتوانید این دو تصویر را ببینید؟

آینه مقعر – کاو

یک آینه مقعر مانند سطح درونی قاشق، دو نوع تصویر تشکیل میدهد. آینه را در فاصله دور از صورت خود بگیرید، در این صورت تصویری کوچک تر و وارونه و معکوس از چهره خود می بینید. حال آینه را به صورت خود نزدیک کنید در این حالت تصویری بزرگ تر و مستقیم خواهید دید.

تصویر در آینه مقعر

آزمایش: یک شمع را در مقابل یک آینه ی مقعر قرار دهید و پرده ای را به فاصله ای از آن بیاویزید. سپس با جلو و عقب بردن پرده تصویر شمع را بر آن تشکیل دهید. این تصویر کوچکتر، وارونه و معکوس است. شمع را به آینه نزدیک کنید و از نو تصویر را بر پرده تنظیم نمایید. توجه می کنید که هرچه پرده دورتر می شود تصویر بر آن بزرگتر میگردد. وقتی فاصله ی شمع تا آینه به فاصله ی مشخصی برسد تصویر در پرده ناپدید خواهد شد ولی اگر در جای پرده بایستید و به داخل آینه نگاه کنید تصویری مستقیم و بزرگتر را از لامپ در آنجا خواهید دید.

ویژگی های دیگر

آینه های مقعر پرتو های خورشید را می توانند بازتابش کنند و در یک نقطه روشن به نام کانون تمرکز دهند. همچنین نور یک لامپ کوچک را که در کانون قرار میگیرد میتوانند تقریباً موازی کنند و به فاصله ی دور انتشار دهند. آینه های مقعر برای امواج دیگر نیز کاربرد فراوان دارد.

آینه محدب – کوژ

سطح بیرونی یک آینه ی کروی سطحی از اجسام تشکیل میدهد که با تصویری که سطح درونی آن به وجود می آورد متفاوت است. یک آینه ی محدب شبیه پست این قاشق تصویری از اجسام به وجود می آورد که کوچکتر و مستقیم هستند و برای اجسام نزدیک و دور از این بابت تفاوتی ندارد. همین کوچکی باعث شده است که منظره وسیعی را در آینه ببینیم و میدان دید آنها بزرگتر باشد. به دلیل بزرگی میدان دید آینه های محدب کاربرد فراوانی دارند. در فروشگاه ها ، در خودروها و سر پیچ جاده ها از این نوع آینه استفاده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا مجددا بارگزاری نمایید.

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.
آموزش ویژه علوم
دانلود کتاب های علوم


طرح درس سالانه


دانلود راهنمای معلمعضویت خبرنامه