شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی

بیش تر مواد در طبیعت به صورت مخلوط هستند. چون خالص ترین مواد نیز همواره مقادیر بسیار ناچیزی از برخی مواد دیگر را به همراه دارند که به این مواد همراه، ناخالصی می گویند. خون ، شیر، خاک ، هوا ، مه ، نفت خام ، شیشه ، زغال سنگ ، مرکب (جوهر)، سرکه ، فولاد،  چدن، برنج ، آب رودخانه ، آب گل آلود ، موزاییک ، چوب ، نوشابه ، کاغذ ، شربت ، دود ، آب لوله کشی ، طلای زینتی، آب هویج و … مواردی از مخلوط ها می باشند.

خون مواد غذایی و اکسیژن را با خود به سلول حمل می کند و مواد زاید را از سلول ها دفع می نماید.

نفت خام مخلوطی از هیدروکربن ها است ، شیشه مخلوطی از ماسه ، آهک و کربنات سدیم است.

مه مخلوط ذرات ریز آب در هوا است ، هوا مخلوطی از گازهای اکسیژن ، نیتروژن ، کربن دی اکسید، بخار آب  و… می باشد.

 

انواع مخلوط ها:   مخلوط ها دو نوع هستند:

۱- مخلوط های معلق (نا همگن)

۲- مخلوط های یکنواخت (محلول یا همگن )

 

۱-مخلوط های معلق ( ناهمگن): به مخلوطی می گویندکه اجزای سازنده ی آن به طور یکنواخت در همه جا پخش نشده اند و در بیش تر موارد نیز می توان همه یا شماری از اجزای مخلوط را به آسانی تشخیص داد. پس دو ویژگی مخلوط های معلق عبارت اند از:

  الف) قابل تشخیص بودن اجزا                                    ب) پخش غیر یکنواخت هر جزء

 

مخلوط معلق (ناهمگن) نوعی از مخلوط مواد است که در آن ماده ای بدون آن که درماده ی دیگر حل شده باشددرآن معلق است در مخلوط های مایع در مایع با گذشت زمان یکی از مایعات رونشین می شود. ( مانند مخلوط معلق روغن و آب ) و درمخلوط های جامد در مایع ماده جامد ته نشین می شود.( مانند مخلوط معلق نشاسته در آب )

 

مخلوط های معلق( ناهمگن ) دارای انواعی هستند:

الف- مخلوط معلق جامد در مایع مانند نشاسته درآب- گچ در آب –  آهک در آب – آب گل آلود

ب- مخلوط معلق مایع در مایع مانند روغن در آب- مخلوط روغن زیتون و آب –  مخلوط نفت و آب –  مخلوط چربی در شیر.

ج- مخلوط معلق جامد در گاز مانند دود در هوا و یا گردو غبار در هوا.

مخلوط های معلق جامد در مایع و جامد در گاز پس از مدتی ته نشین می گردند. در صورتی که مخلوط های معلق مایع در مایع رونشین می شوند. ( مانند خامه که چربی شیر است.)

د- مخلوط معلق جامد در جامد مانند مخلوط شکر و نمک ماسه و شن براده آهن در نمک قند و شکر

۲- مخلوط های یکنواخت ( محلول یا همگن ) : نوعی دیگر از مخلوط هستند که در آن ها اجزای سازنده به طوز یکنواخت درهمه جا پخش شده اند و نمی توان اجزای محلول را به آسانی از یک دیگر تشخیص داد. به مخلوط های همگن محلول هم می گویند. محلول مانند هر مخلوط دیگری حداقل از دو جز تشکیل می شود. حلال و حل شونده. حلال است که حل شونده را در خود حل می کند.

 

هر محلولی مخلوط است ولی هر مخلوطی محلول نیست. پس محلول نوع خاصی از مخلوط است که ته نشین یا رونشین نمی شود و ماده حل شده به طوریکنواخت در حلال پراکنده شده و به همراه حلال از صافی عبور می کند محلول ها زلال و شفاف اند و نور را به خوبی عبور می دهندو مسیر عبور نور در آن مشخص نیست و  با مشاهده کردن به مخلوط بودن آن نمی توان پی برد.

 

انواع محلول ها عبارت اند از:

الف) محلول جامد در جامد: محلول های جامد در جامد را آلیاژ می نامند. فولاد از مهمترین انواع آلیاژ ها است که مخلوط آهن و کربن می باشد. از محلول های جامد در جامد طلای زینتی ( طلا  نقره  مس ) چدن  برنج و … را می توان نام برد. چدن نیز آلیاژی از آهن و کربن است. اما درصد کربن آن از فولاد بیشتر است و سیم لحیم آلیاژی است که ۵۰ درصد آن قلع و ۵۰ درصد آن سرب می باشد.

ب) محلول جامد در مایع:برای محلول جامد در مایع مثال ها فراوان است . نمک در آب،  شکر درآب، قیر در نفت، ماده حلال در محلول های جامد در مایع، حتما آب نیست مانند: قیر در نفت.

پ) محلول مایع در مایع: محلول الکل و آب ( الکل طبی، الکل صنعتی ) سرکه ( محلولی از اسید استیک در آب ) و گلاب  از انواع محلول های مایع در مایع می باشند.

ت) محلول گاز در مایع:نوشابه یک محلول گاز در مایع است. علت گاز دار بودن و مزه تندو تیز نوشابه این است که در نوشابه ُ مقداری گاز کربن دی اکسید حل شده است.اکسیژن در آب حل می شود و جانداران آب زی از اکسیژن محلول درآب برای تنفس استفاده می کنند.

ث)محلول گاز در گاز: هوا محلولی است که حلال آن نیتروژن و ماده حل شونده آن اکسیژن است. گاز شهری محلولی از متان و چند گاز سوختنی دیگر است و هم چنین گازی که در کپسول های غواصان وجود دارد محلولی از گازهای هلیوم و اکسیژن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا مجددا بارگزاری نمایید.

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.
آموزش ویژه علوم
دانلود کتاب های علوم


طرح درس سالانه


دانلود راهنمای معلمعضویت خبرنامه