سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی

ویژه همکاران

دانلود طرح درس سالانه علوم نهم

 

دانلود طرح درس سالانه علوم هشتم

 

دانلود طرح درس سالانه علوم هفتم متوسطه

 

دانلود طرز تهیه مواد شیمیایی معروف ازمایشگاه   

 

دانلود راه کار هایی برای اداره بهتر کلاس درس   

 

دانلود بانک سوال علوم سوم راهنمایی   

 

دانلود بانک سوال علوم دوم راهنمایی 

دانلود طرح درس سالانه

 

دانلود طرح درس روزانه

 

دانلود روش تدریس بارش فکری

 

 دانلود روش تدریس حل مساله

 

 دانلود روش تدریس اعضای تیم

 

 دانلود روش تدریس پیش سازمان دهنده

 

 دانلود روش تدریس اطلاعات و فناوری

 

 دانلود روش تدریس دریافت مفهوم

 

 

دانلود روش تدریس  کاوشگری

 

 

 دانلود روش تدریس قصه گویی 

 

 

دانلود مقاله پرورش خلاقیت

 

نمونه های اجرایی روشهای فعال و اکتشافی

 

 

دانلود فرم تحلیل آزمون (آزمون آغازین)

 

 

دانلود موضوعات تحقیق علوم راهنمایی 

 

 

 

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.
آموزش ویژه علوم


دانلود کتاب های علوم


طرح درس سالانه


دانلود راهنمای معلمعضویت خبرنامه