سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی

سال نهم

ستاره ثابت مرجعی است که چارچوب مفیدی را برای اندازه گیری حرکات اجرام آسمانی فراهم می کند. بر این اساس دوره نجومی مدت زمانی است که یک سیاره مدارش را به دور ستاره ثابت کامل می کند.

دوره تناوب نجومی

مدار یک سیاره به دور خورشید با در نظرگرفتن خورشید به عنوان ستاره ثابت اندازه گیری می شود و برای تعیین دوره تناوب نجومی آن مورد استفاده قرار می گیرد

دوره تناوب نجومی زمین ۳۶۵٫۲۵۶۳۶ روز متوسط خورشیدی است که کمی طولانی تر از سال انقلابی ۳۶۵٫۲۴۲۱۹ روزه است. (سال انقلابی براساس مدت زمان بین دو اعتدال بهاری پیاپی اندازه گیری می شود). در اغلب سیستم های تقویمی، طول سال ۳۶۵ روز در نظر گرفته می شود. درنتیجه سال های کبیسه اضافه می شوند تا میزان جابجایی تقویمی در تاریخ های مشاهده وقایع (به عنوان مثال انقلاب ها و اعتدال ها) کاهش یابد.

مواد لازم

 1. سه عدد بطری شیشه‌ای دردار
 2. صفحه آلومینیومی ۳۰×۳۰ سانتیمتر
 3. دو شاخه گیاه الودآ یا گیاهان آبزی دیگر
 4. آب مقطر
 5. معرف برم تیمول آبی
 6. ماژیک

روش کار

 1. با ماژیک شیشه‌ها را از ۱ تا ۳ شماره گذاری کنید. در شیشه‌های شماره ۱ و ۲ هر کدام یک شاخه الودآ قرار دهید.
 2. هر سه شیشه را با معرف برم تیمول آبی پر کنید و در آنها را ببندید.
 3. شیشه شماره یک را با ورقه آلومینیومی بپوشانید، طوری که نور وارد نشود.
 4. هر سه شیشه را در فاصله ۲۰ سانتیمتری جلوی چراغ مطالعه قرار دهید.
 5. رنگ محلولهای هر شیشه را مدت ۸ ساعت و هر ساعت یکبار کنترل کنید و نتایج را یادداشت کنید.

 

ادامه‌ی خواندن

گیاهان در حالی که از طریق ریشه آب جذب می‌کنند از طریق اندامهای هوایی مقداری از آب خود را از دست می‌دهند. این عمل بوسیله دو مکانیزم مختلف تعرق (Transpiration) و تعریق (Guttation) انجام می‌شود که اولی اساسی‌تر بوده و در نتیجه انجام آن در اتمسفر اشباع نشده آب به صورت بخار آب خارج می‌شود. در حالی که دومی جزء مکمل پدیده اول است و مخصوصا در اتمسفر اشباع شده باعث دفع آب مایع از گیاه می‌شود. تعرق انواع مختلف دارد.

روش آزمایش:

کلرید کبالت خشک صورتی تیره است در مجاورت با آب صورتی رنگ و کاغذ آغشته به آن وقتی کاملا خشک شود آبی رنگ می شود و این کاغذ در اثر برخورد ذره ای آب به رنگ صورتی در می آید.بنابراین پوشاندن برگ با این کاغذ محل تعرق روزنه به خوبی قابل مشاهده است.


همانگونه که در ویدئو نیز مشاهده می کنید که با افزودن محلول سولفات مس (محلول با رنگ آبی ) ، به سود مایع (محلول بی رنگ) ، توده های آبی رنگی تشکیل می شود. مواد جامد آبی ایجاد شده، هیدروکسید مس می باشند که بصورت نامحلول در ظرف آزمایش ته نشین می گردند.

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.
آموزش ویژه علوم
دانلود کتاب های علوم


طرح درس سالانه


دانلود راهنمای معلمعضویت خبرنامه