چهارشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۸
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی

سال هشتم

دانلود مجموعه انیمیشن های آموزشی مبحث شکست نور

سراب

zip

دانلود

پدید های شکست نور

zip

دانلود

علت شکست نور

zip

دانلود

عمق ظاهری و واقعی

zip

دانلود

فیبر نوری

zip

دانلود

منشور

zip

دانلود

 

 

 

نام فایل:مجموعه انیمشین های جریان الکتریکی
پیل شیمیایی swf دانلود
نمودار مقاومت swf دانلود
قانون اهم swf دانلود
مقاومت لامپ swf دانلود
جهت جریان الکتریکی swf دانلود
رابطه ولتاژ و جریان swf دانلود
جریان الکتریکی swf دانلود
مقاومت رشته لامپ swf دانلود

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.
آموزش ویژه علوم


دانلود کتاب های علوم


طرح درس سالانه


دانلود راهنمای معلمعضویت خبرنامه