پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی

سال هشتم

 

 

نام فایل:مجموعه انیمشین های جریان الکتریکی
پیل شیمیایی swf دانلود
نمودار مقاومت swf دانلود
قانون اهم swf دانلود
مقاومت لامپ swf دانلود
جهت جریان الکتریکی swf دانلود
رابطه ولتاژ و جریان swf دانلود
جریان الکتریکی swf دانلود
مقاومت رشته لامپ swf دانلود

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.
آموزش ویژه علوم
دانلود کتاب های علوم


طرح درس سالانه


دانلود راهنمای معلمعضویت خبرنامه