شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۴۰۰
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی

آزمون آنلاین

ستاره ثابت مرجعی است که چارچوب مفیدی را برای اندازه گیری حرکات اجرام آسمانی فراهم می کند. بر این اساس دوره نجومی مدت زمانی است که یک سیاره مدارش را به دور ستاره ثابت کامل می کند.

دوره تناوب نجومی

مدار یک سیاره به دور خورشید با در نظرگرفتن خورشید به عنوان ستاره ثابت اندازه گیری می شود و برای تعیین دوره تناوب نجومی آن مورد استفاده قرار می گیرد

دوره تناوب نجومی زمین ۳۶۵٫۲۵۶۳۶ روز متوسط خورشیدی است که کمی طولانی تر از سال انقلابی ۳۶۵٫۲۴۲۱۹ روزه است. (سال انقلابی براساس مدت زمان بین دو اعتدال بهاری پیاپی اندازه گیری می شود). در اغلب سیستم های تقویمی، طول سال ۳۶۵ روز در نظر گرفته می شود. درنتیجه سال های کبیسه اضافه می شوند تا میزان جابجایی تقویمی در تاریخ های مشاهده وقایع (به عنوان مثال انقلاب ها و اعتدال ها) کاهش یابد.

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.
آموزش ویژه علوم
دانلود کتاب های علوم


طرح درس سالانه


دانلود راهنمای معلمعضویت خبرنامه