آبفشان چیست ؟

آب سرد در نزدیکی سطح زمین به داخل نفوذ می کند همچنان که به منبع گرم زیر زمینی برخورد می کند ، داغ شده و به نقطه جوش می رسد با این وجود ، در نقطه جوش آب به بخار تبدیل نمی شود . علت این است که در عمق زمین فشار بسیار زیادی وجود دارد  . در آین شرایط ، آب به حالت فوق داغ است . آب به اندازه کافی داغ است تا به بخار تبدیل شود  بدلیل فشار بسیار زیاد زیر سطحی این امر میثر نمیشود . ولی در بعضی نقاط آب به اندازه کافی داغ می شود ، چنان چه فشار کاهش یابد ، بخار در روند تیدیل شدن از آب داغ منفجر می شود واین انفجار آبهای محسور ریز سطحی را بعنوان یک آبفشنان فوران می دهد.

شرایط لازم برای تشکیل آبفشان

آبفشان ها شرایط ویژه ای دارند وبه صورت غیر معمول اتفاق می افتد .به شکلی که قسمت اعظم آبفشان ها در سراسر جهان که در مجموع 100 عدد هستند ، در پارک ملی یلو استون قرار دارند .

شرایط تشکیل یه آبفشان

سه عامل سنگ های داغ زیر پوسته ، منبع آب زیر زمینی وسیع و ایجاد شکاف هایی در زمین برای رسیدن آب به زمین از مهمترین شرایط تشکیل آبفشان هستند .

کانیهای موجود در آبفشانها

آب داغ آبفشانها ، محتوی مقدار زیادی مواد مختلف است که قسمت اعظم آن را سیلیس تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب همیشه در اطراف آبفشان ، مقدار زیادی کانی دیده می‌شود و کانیهایی را که بدین ترتیب تشکیل می‌شود به نام گایسریت می‌خوانند

آبفشان های ایران

در ایران آبفشان دائمی وجود ندارد.جز یک مورد که آن هم به احتمال زیاد مدتی طولانی به فوران ادامه نمی دهد .

به دنبال استخراج سنگ معدن از معادن کوههای روستار قورویل خوی آب ، از محل برداشن سنگ معدن فوران میکند.جاری شدن اب از دامنه کوه ،ابشار زیبایی را در مسیر خود بوجود آورده و اهالی خوی را برای دیدن این منظره طبیعی بسوی خود جذب کرده است . میزان آب فوران شده که از محل استخراج معدن خوی، حدود 5 اینچ براورده شده است .در 70 متری پایین این چشمه فورانی نیز سه چشمه اب معدنی وجود دارد که آب با فشار زیاد از آن سر ریز شده و حالت آبفشان می گیرد .نوع دیگری از همین جریانات وجود دارد که بجای آب ، از دهانه گل خارج می شود در زیز گلفشان است .دلیل اصلی خروج گل ، وجود بخار آب فوران گل در بعضی موارد بسیار آرام است  ولی در پاره ای از حالات، خروج مواد بصورت فوران شدید است و مقدار زیادی لجن به هوا پرتاب می شود.  نمونه بسیار زیبایی از کل فشان در منطقه مکران سیستان و جود دارد . گفتنی است ؛ هم اکنون در منطقه سبلان در باره انرژی زمین گرمایی تحقیق میشود.

درباره این مطلب نظر دهید !