آزمایش جالب کوه آتش فشان

آزمایش جالب کوه اتش فشان که نشان دهنده یک تغییر شیمیایی گرماده است.

دانلود باکس
درباره این مطلب نظر دهید !