به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

آزمایش شناسایی چربی

lipid

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

نیمکره‌های ماگدبورگ

شاید چالبترین نمایش فشار ناشی از جو، صحنه ای بود که گیریکه ، شهردار ماگدبورگ آلمان، در قرن هفدهم برای امپراتور فردیناند سوم و در بارش ترتیب داد. فون گریکه ، که چند تلمبه خلاء …

ادامه مطلب

ترفندهایی با آهن ربا

قالب edd

ادامه مطلب

انیمیشن جراحی By Pass قلب

  انیمیشن جراحی قلب (By Pass)

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0