به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

آزمون شعله برخی عناصر

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

فرآورده های سوختن شمع

ادامه مطلب

دانلود لیست مواد شیمیایی رایج

ادامه مطلب را مشاهده نمایید…

ادامه مطلب

بازتاب منظم و نامنظم

کاغذ سفیدی را برداشته و آینه تختی را کنار آن قرار دهید.حالا منبع نوری مانند چراغ قوه یا لامپ مطالعه را روی آنها بیاندازید.کدام یک را روشن خواهید دید؟

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0