آموزش احیای قلبی و ریوی(cpr)

در این پست برای شما عزیزان آموزش احیای قلبی و ریوی که در واقع انجام امور حیاتی  یعنی تنفس و ماساز قلبی برای فردی است که در اثر سوانح دچار ایست قلبی و توقف تنفس شده است و شما با یادگیری این اموزش قادر خواهید بود تا شاید در مواقع حساس به کمک افراد حادثه دیده بشتابید.

 

دانلود باکس
درباره این مطلب نظر دهید !