به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

انیمیشن فرمول و ترکیبات شیمایی

انیمیشن فرمول و ترکیبات شیمیایی

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

تقطیر نفت خام

تقطیر ، در واقع ، جداسازی فیزیکی برشهای نفتی است که اساس آن ، اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنهای مختلف است. هر چه هیدروکربن سنگینتر باشد، نقطه جوش آن زیاد است و هر چه هیدروکربن …

ادامه مطلب

انیمیشن جراحی By Pass قلب

  انیمیشن جراحی قلب (By Pass)

ادامه مطلب

فیلم مدار زمین

قالب edd

 

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0