به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

بیماری سلیاک – عدم تحمل گلوتن

بـیـماری سلیـاک و یـا عـارضـه عـدم تحمل گلوتن(GLUTEN) یک اختلال مادرزادی، خود ایمنی و آلرژیک روده باریک می بـاشد. ایـن بــیماری در افرادی که زمـینه ژنتیک دارند میتواند در هر سنی بروز یابد. علت آن واکنش غیرطـبیعی سیستم ایمنی بدن با پروتئین گلوتن می باشد. هنگامی که گلوتن وارد روده باریک می شـود، سیسـتم ایـمـنـی بــدن  واکنـش نشان میدهد و این واکنـش سبـب التـهاب روده بـاریـک و آسیـب دیدن، تحلیل رفتـن، کـوتـاه شـدن و نـهایـتـاً تخـریـب پرزهای روده کوچک (VILLI) میشود. این امر باعث میگردد تا کارایی پرزهای روده کاهش یافته و مواد مغذی بدون جذب از روده ها عبور و همراه با مدفوع دفع گردند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

نیمکره‌های ماگدبورگ

شاید چالبترین نمایش فشار ناشی از جو، صحنه ای بود که گیریکه ، شهردار ماگدبورگ آلمان، در قرن هفدهم برای امپراتور فردیناند سوم و در بارش ترتیب داد. فون گریکه ، که چند تلمبه خلاء …

ادامه مطلب

آشنایی با تشکیل دریاچه ها

دریاچه به گودی‌های بزرگ سطح زمین که بوسیله آب پر شده و با آبهای آزاد تماس نداشته باشد دریاچه می گویند. این فرورفتگیها به علت فرسایش و یا تکتونیکپدید می‌آیند. انواع دریاچه‌ها و طرز تشکیل …

ادامه مطلب

کار و انرژی

پایه و اساس فیزیک انرژی است ، تا زمانی که ندانید انرژی چیست ، زیبایی فیزیک را درک نمی کنید   به طور کلی عالم از ترکیب انرژی و ماده تشکیل شده است ، ماده …

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0