بی وزنی چیست؟


برای اینکه بتوانیم وزن خود را احساس کنیم باید روی یک سطح قرار گیریم تا به کمک نیروی عمودی تکیه گاه سنگینی خود را احساس کنیم.در داخل سفینه های فضایی سفینه و فضانورد با یک شتاب پایین می آیند در نتیجه فضانوردها بر کف سفینه نیروی وارد نمی کنند در نتیجه نمی توانند وزن خود را احساس کنند پس اصطلاح بی وزنی به کار میرود در حالی که وزن همچنان به آنها وارد میشود ولی راهی برای احساس آن ندارند.بنابراین اصطلاح بی وزنی به معنی صفر شدن وزن نیست بلکه به معنی عدم احساس نیروی وزن است.ناسا با برداشتن صندلی های یک هواپیمای مسافربری تجربه بی وزنی را برای لحظاتی در مسافران ایجاد میکند به این ترتیب که هواپیما اوج گرفته و سپس به طرف پایین سقوط میکند در تمامی لحظات سقوط مسافران هیچ نیرویی به کف وارد نمی کنند پس نمی توانند وزن خود را احساس کنند

درباره این مطلب نظر دهید !