به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

در فضا نمی‌توان گریه کرد

در شرایط بی‌وزنی در فضا اشک مانند یک توپ بزرگ در اطراف کره چشم حلقه زده و به پایین سرازیر نمی شود.
ر جدیدترین فیلم ویدئویی ارسالی از ایستگاه فضایی، «هدفیلد» با ریختن آب بداخل چشم خود نشان داد که مایع بصورت یک ستون روی صورت باقی مانده و قطرات اشک در فضا هیچگاه سرازیر نمی شوند.

«هدفیلد» تأکید می‌کند: اگر به گریه کردن ادامه بدهید، این ستون مایع بزرگ و بزرگ تر شده و به یک توپ آبی تبدیل خواهد شد که بینی و در نهایت تمام صورت شما را در بر می‌گیرد و باید از یک حوله برای خشک کردن اشک چشم از روی صورت و گردن استفاده کنید!

فضانورد کانادایی در مجموعه فیلم های ویدئویی ارسالی از فضا نشان می دهد، ساده‌ترین کارهایی که انسان در زمین انجام می‌دهد، در شرایط بی‌وزنی فضا بسیار سخت‌ و در برخی موارد غیر قابل انجام است.

منبع:http://notebook80.mihanblog.com

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

تشریح اندام ها

ادامه مطلب

تک لپه و دو لپه

ادامه مطلب

ماده تاریک (Black material)

ر اختر شناسی و کیهان شناسی ماده ای فرضی است که چون از خود نور یا امواج الکترومغناطیس گسیل نمی کندنمی توان آنرا مستقیما دید.اما از اثرات گرانشی موجود در اجسام مرئی مثل ستاره ها ...

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0