روش ساخت بلورهای نمک

مقداری محلول نمک طعام غلیظ تهیه می کنیم سپس قطره کوچکی از آن را برداشته و روی لام می ریزیم سپس با یک لام دیگر آن را بخوبی روی لام پخش می کنیم بطوریکه بصورت لایه کاملا نازکی پخش شود سپس آن را زیر میکروسکوپ قرار می دهیم (بهتر است میکروسکوپ برقی باشد) و با درشتنمایی کم نگاه می کنیم پس از چند لحظه نحوه تشکیل بلورهای کوچک نمک که کاملا مکعبی می باشند را خواهیم دید

 

 

 

 

 

 

درباره این مطلب نظر دهید !