به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

ساختمان قنات

مظهر قنات یا آغاز قنات :محلی که آب از قنات خارج و روی زمین جاری می شود و به سمت محل مصرف مانند زمین های کشاورزی جاری می سازد.

کوره یا مجرا: کانالی افقی یا مجرای تونل مانند  که مظهر قنات را به لایه آبدار متصل می کند.

خشکه کار: قسمتهایی از قنات که با حفر آنها هنوز آب بیرون نمی‌آید.

تره کار(آبده قنات): قسمتی از قنات که با حفر ان به آب می رسیم.

میله ها: چاه هایی عمودی که در مسیر تونل افقی یا کوره قنات احداث می شود که وظیفه ا نتقال مواد حفاری شده به خارج ، عمل تهویه کانال زیرزمینی را نیز انجام می‌دهد و راه ارتباطی برای لای‌روبی ، تعمیر و بازدید از داخل قنات نیز به شمار می‌رود.

چاه مادر: آخرین چاه یا دور ترین چاه از مظهر قنات.

 

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

مراحل تولید سیمان

دانلود مراحل تولید سیمان

ادامه مطلب

ماشین جاذبه

ادامه مطلب

چرا لایه ازن در قطب سوراخ می شود ؟

در زمستان در طول شبهای قطبی، نور خورشید در تمام سطح قطب جنوب در دسترس نیست ، به همین دلیل در این قطب در لایه استراتوسفر طوفان های سنگینی گسترش می یابند که به آن …

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0