به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

فلزات

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

چراغ قوه بی باطری

در این آزمایش با یک سیم پیچ و آهن ربا یک چراغ LED را روشن می کنیم. برای این منظور 500 دور سیم لاکی را دور یک لوله می پیچیم. دو سر سیم پیچ را …

ادامه مطلب

واکنش سود مایع و سولفات مس

همانگونه که در ویدئو نیز مشاهده می کنید که با افزودن محلول سولفات مس (محلول با رنگ آبی ) ، به سود مایع (محلول بی رنگ) ، توده های آبی رنگی تشکیل می شود. مواد …

ادامه مطلب

آزمایش دستان جادویی

  مواد موردی نیاز: 1-نشاسته 2-ید(بتادین) 3-قرص جوشان 4- دو کاسه

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0