قانون اول نیوتون(قانون اینرسی)

همه شما بار ها در اتوموبیل مشاهده کرده اید که هنگام شروع حرکت به طرف داخل صندلی و هنگام ترمز اتوموبیل به سمت جلو حرکت کرده اید.

این قانون بیان می کند که هر جسم تمایل به حفظ وضع خود را دارد.مگر این که از طرف خارج به آن نیرویی وارد شود

بنابراین اجسام ساکن تمایل دارند به همان صورت باقی بمانند و اجسام متحرک نیز می خواهند با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه دهند.

 

 

 

 

 

درباره این مطلب نظر دهید !