قوطی جادویی

مواد مورد نیاز:
یک قوطی در دار
کش
یک پیچ بزرگ با مهره اش
دو عدد میخ یا گیره کاغذ

روش کار:
گام به گام مهره را تا انتهای پیچ بچرخانید و وسط کش را به پیچ ببندید. به گونه ای که کش به سر پیچ وصل باشد و مهره در انتهای پیچ. روی سر و ته قوطی سوراخی ایجاد کنید. یک سر کش را از سوراخ انتهای قوطی عبور داده و از طریق میخ یا گیره کاغذ آن را ببندید (مانند شکل)

کش را بکشید و از درب قوطی عبور داده و و از طریق یک میخ دیگر آن را ببندید. حال قوطی را تکان دهید تا مطمئن شوید پیچ به دیواره قوطی برخورد نمی کند. در صورت برخورد, باید کش را کمی دیگر بکشید. درب قوطی را به آهستگی و نرمی بچرخانید. برای بدست آوردن یک قوطی جذاب تر, می توانید آن را نقاشی هم بکنید .

آیا می توانید قوطی را رام کنید؟ نقش کش در این آزمایش چیست؟ وقتی قوطی را می چرخانید چه بر سر کش می آید؟ قبل از رها کردن قوطی، چندین دور درب قوطی را بچرخانید, چه بر سر کش می آید؟

نظرتان درباره بکار گیری دو عدد کش به جای یک عدد چیست؟ در مورد پیچ چطور؟ حالتی را بدون یک پیچ امتحان کنید و ببینید آیا حقه قوطی جادویی بدون پیچ کار می کند؟

برای اینکه ببینید چه اتفاقی درون قوطی می افتد, قسمت بالا را تکرار کنید, اما توسط یک قوطی استوانه ای و شفاف. توجه کنید که سوراخ ها حتما باید در مرکز زیر بطری و در مرکز سرپوش باشد.

از حقایق جالب اینکه کشیدن یک کش احتیاج به مقداری تلاش دارد. رهایش کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد. این چیزی است که در لاستیک کشیده شده ذخیره می شود و می تواند به حرکت تبدیل شود و انرژی نامیده می شود. آیا می توانید بگویید در قوطی جادویی چطور انرژی ذخیره می شود و چطور به حرکت تبدیل می شود؟

بر گرفته از مجله لذت فیزیک

درباره این مطلب نظر دهید !