نمایش شکست نور در عدسی همگرا وتشکیل کانونوسایل مورد نیاز
بطری پلاستیکی درب دار ، ذره بین یاعدسی همگرا ، پیچ ومهره پایه دار ، دوعدد لیزر مدادی ، مشک وکبریت .

درباره این مطلب نظر دهید !