نیروگاه های سیکل ترکیبی

نیروگاه سیکل ترکیبی در واقع ترکیبی از توربین بخار و توربین گازی می باشد به نحوی که ژنراتور توربین گازی برق را تولید می کند، درعین حال انرژی حرارتی تلف شده از توربین گاز ( توسط محصولات احتراق) برای تولید بخار مورد نیاز توربین بخار مورد استفاده قرار می گیرد و به این طریق برق اضافی تولید می شود. با ترکیب کردن این دو سیکل بهره بری از نیروگاه افزایش پیدا می کند. بازده الکتریکی از یک چرخه ساده کارخانه نیروگاه برق بدون استفاده از اتلاف گرما به طور معمول راندمانی بین 25 تا 40 درصد دارد، در حالی که همان نیروگاه با سیکل ترکیبی راندمان الکتریکی حدود  60 درصد را دارد. همانطور که گفته شد این نیروگاه ها از ترکیب توربین های بخار و گاز ساخته می شوند و بسته به نوع توربین ها ، دیگ های بازیافت گرما ، و دستگاه های بازیابی انواع متعددی دارند.
ادامه مطلب…

با به کار گیری توربین های گازی در چرخه های ترکیبی  می توان پایین بودن بازده آن را بر طرف کرد و در نتیجه آن را برای تامین بار پایه به کار گرفت، در عین حال از مزایای دیگر آن نیز مانند راه اندازی  سریع و انعطاف پذیری  آن در محدوده ی گسترده ای از بار بهره مند شد.

توربین های مورد استفاده در نیروگاه های سیکل ترکیبی معمولا با گاز طبیعی تغذیه می شوند. انتظار می رود ذخایر جهانی گاز طبیعی تا سال 2070 مصرف شود. با این حال بهبود در استخراج گاز و ذخایر گازی به طور چشمگیری افزایش یافته است. افزایش میزان سرمایه گذاران خصوصی و مصرف کنندگان به دلیل آن است که گاز متنوع تر از، زغال سنگ یا نفت است و می تواند در 90 درصد از برنامه های انرژی مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال شیلی که 70% برق تولیدی خود را  از ذخایر آبی تامین می کند، در حال حاضر به دنبال افزایش گاز خود در مواقع خشکسالی  است. به همین ترتیب چین نیز به منظور کاهش وابستگی خود به زغال سنگ، که 80% در تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد به دنبال افزایش بهره برداری از گاز می باشد.

نیروگاه های سیکل ترکیبی را می توان با بیوگاز حاصل از ضایعات کشاورزی و جنگلداری، که اغلب در مناطق روستایی به آسانی قابل دسترس است تغذیه کرد. نیروگاه های سیکل ترکیبی معمولا با گاز طبیعی طراحی شده است، اگر چه سوخت نفت، گاز سنتز و یا دیگر سوخت ها را می توان مورد استفاده قرار داد. سوخت مکمل ممکن است گاز طبیعی، نفت ، یا زغال سنگ باشد. سوخت های زیستی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. نیروگاه های سیکل ترکیبی برای کاهش هزینه سوخت و اثرات زیست محیطی به ترکیب  انرژی حاصل از تابش خورشید با سایر سوخت ها می پردازند که برای اولین بار در یزد این کار صورت گرفت.

[stextbox id=”download”]

نام فایل:انیمیشن نیروگاه ها و تیدیل انرژی
سال اول متوسطه عمومی دانلود فایل حجم فایل: 400kb

[/stextbox]

درباره این مطلب نظر دهید !