پلی ساکاریدها یا چند قندی ها چه هستند؟

پلي ساكاريد ها (چند قندي ها) نوعی از کربوهیدرات ها هستند. پلی ساکاریدها شامل نشاسته، گليكوژن (نشاسته حيواني) و فيبرهاي غذايي هستند.

⇐ نشاسته: فراوان ترين و ارزان ترين منبع انرژي براي انسان است. چون در هر كشوري يك ماده غذايي از نشاسته غذاي اصلي مردم است. مانند برنج، گندم، ‌جو، ذرت و سيب زميني. نشاسته در آب سرد نامحلول است اما در آب داغ محلول است. به عبارت ديگر حرارت پخت غذا موجب حلاليت نشاسته و آمادگي براي هضم غذا مي شود.

⇐ گليكوژن: پلي ساكاريد حيواني يا انساني است. گليكوژن تنها شكل ذخيره انرژي به صورت قند در بدن انسان است. مقدار ذخيره گليكوژن نياز به انرژي نصف روز يك انسان را تأمين مي كند. گليكوژن محلول در آب است. در ورزشكاران ذخيره كافي گليكوژن در ورزش هاي استقامتي اهميت زيادي دارد.

⇐ سلولز: يكي از فيبرهاي غيرمحلول است. سلولز غير قابل هضم است و همراه با ساير فيبرها در فيزيولوژي دفع دستگاه گوارش با جلوگيري از ابتلاي به يبوست نقش مؤثري دارد. امروزه ثابت شده است كه دريافت فيبرهاي غذايي موجب پيشگيري از ابتلاي به سرطان روده بزرگ مي شود.

درباره این مطلب نظر دهید !