پیوند مغز استخوان

مغز استخوان يک بافت اسفنجي شکل داخل استخوان است که سلولهاي خوني در آن ساخته ميشود. سلولهاي خوني براي سلامت بدن شما لازم هستند. سلول هاي خون شامل انواع زير است:‏

‏- گلبول هاي قرمز :اين سلول ها اکسيژن را در بدن حمل مي کنند .

– گلبول هاي سفيد:اين سلول ها مسئول مبارزه با عفونت در بدن هستند .

– پلاکت ها :پلاکت ها بطور طبيعي از خونريزي جلوگيري مي کنند .

تمام اين سلول ها از يک نوع سلول اوليه در مغز استخوان به نام سلول بنيادي ‏‎(Stem cell )‎‏ ساخته مي شود .

پيوند مغز استخوان چيست؟

پيوند مغز استخوان در حقيقت جايگزيني مغز استخوان ناسالم با يک مغز استخوان سالم است. اگر مغز استخوان بيمار شما به خوبي نتواند سلول هاي خوني را براي بدن فراهم کند بايد با يک  مغز استخوان سالم جايگزين شود . به اين عمل پيوند مغز استخوان ميگويند. پيوند مغز استخوان مثل ساير پيوندها(مثلا پيوند کليه، کبد و قلب)نياز به عمل جراحي ندارد. براي پيوند مغز استخوان ابتدا مغز استخوان نارسا کاملا به وسيله داروهاي شيمي درماني تخريب مي شود و پس از آن مغز استخوان سالم (مانند تزريق خون) به فرد تزريق مي گردد. مغز استخوان سالم بطور خودبخود در استخوان فرد جايگزين مي شود .

پيوند مغز استخوان براي چه کساني انجام مي شود؟

پيوند مغز استخوان براي درمان بسياري از بيماري ها که مغز استخوان فرد را درگير مي کند استفاده مي شود. مثلا بيماري هايي که در آن مغز استخوان بيش از اندازه و يا کمتر از ميزان مورد نياز سلول مي سازد و يا اينکه سلول هاي غير طبيعي مي سازد .

انواع پيوند مغز استخوان :

– *آلوژنيک :

در اين نوع از پيوند ، مغز استخوان از يک دهنده سالم گرفته مي شود و به بيمار تزريق مي گردد. معمولا اين دهنده از بستگان درجه اول فرد(در اکثر موارد خواهر يا برادر شخص) ميباشد که پس از آزمايشات ژنتيک انتخاب شده است.

‏*- اتولوگ :

در اين نوع از پيوند، مغز استخوان از خود فرد، ‏زماني که پس از درمان در وضعيت طبيعي قرار ميگيرد، گرفته ميشود .

– *پيوند از خون بند ناف :

اگر فرد بارداري از بستگان بيمار در دسترس باشد، پس از اينکه بچه متولد شد، سلول هاي بنيادي‏‎(Stem cell)‎‏ از جفت و خون بند ناف جمع آوري شده و براي تزريق به بيمار آماده مي گردد.

شرايط لازم براي دريافت پيوند مغز استخوان چيست؟

اگر بيمار شما شرايط زير را داشته باشد شانس دريافت پيوند مغز استخوان را دارد :

1-      در مرحله موقت بهبودي باشد .

2-      سن او کمتر از 50 سال باشد .

3-      يک اهدا کننده مناسب براي وي پيدا شود .

در طي پيوند چه اتفاقاتي مي افتد؟

فرايند پيوند مغز استخوان از قسمت هاي مختلفي تشکيل شده است. شما و بيمارتان با اصطلاحات و وقايع جديدي برخورد خواهيد کرد .

اولين مرحله در پيوند مغز استخوان تخريب کامل مغز استخوان ناسالم است. در اين مرحله بيمار براي دريافت مغز استخوان جديد آماده مي شود. به بيمار شما داروهاي خاصي براساس بيماري اوليه داده مي شود. مغز استخوان ناسالم کاملا ازبين مي رود. پس از آن سيستم ايمني فرد توسط داروهاي خاصي تضعيف شده تا براي دريافت مغز استخوان جديد آماده شود .

درباره این مطلب نظر دهید !