• امتیاز لازم برای هر بار چرخاندن گردونه شانس،30امتیاز می باشد.(هر 30امتیاز=1شانس)
  • ماهیانه یکبار می توانید گردونه را به طور رایگان بچرخانید.
  • اعتبار کدهای تخفیف،24ساعت می باشد.

امتیاز شما: امتیاز

کاربر گرامی: برای مشاهده گردونه شانس ابتدا باید وارد سایت شوید.