بهره مندی از هدایا و تخفیف های ویژه سایت با چرخاندن گردونه شانس بزن بریم...

  • امتیاز لازم برای هر بار چرخاندن گردونه شانس،30امتیاز می باشد.(هر 30امتیاز=1شانس)
  • ماهیانه یکبار می توانید گردونه را به طور رایگان بچرخانید.
  • اعتبار کدهای تخفیف،24ساعت می باشد.

امتیاز شما: امتیاز

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید