به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

آخرین مطالب دسته بندی : سال نهم

واقعیت درباره ساختمان سلول ها و وظایف شان

چه موجود زنده تک سلولی باشد چه چند سلولی از سلول تشکیل شده. برای انجام وظایف عادی اش به سلول ها وابسته است. درواقع سلول ها واحدهای اصلی حیات اند. دانشمندان تخمین می زنند که …

ادامه مطلب

پاسخ فعالیتهای علوم نهم

ادامه مطلب

بيومكانيك

بيومكانيك عبارت است از تحليل مكانيكي ارگان‌هاي موجودات زنده. در واقع بيومكانيك، كاربرد علم مكانيك در سيستم‌هاي بيولوژيكي است. در بيومكانيك می توان نگاهی در مقیاس سلولی داشت و به بررسی مکانیزمهای سلولی و یا …

ادامه مطلب

کمیت های نرده ای و کمیت های برداری

فیزیک به علم ریاضی وابسته است. مفاهیم و اصول مهم فیزیک مبتنی بر ریاضیات هستند. هنگام مطالعه فیزیک با مفاهیم گوناگونی مواجه می شویم که ریشه در ریاضیات دارند. گرچه تأکید ما اغلب بر یادگیری …

ادامه مطلب

نوع اصلی ماشین های ساده

ماشین های ساده، اسباب مکانیکی پایه برای اعمال نیرو و انجام کار اند. ماشین های پیچیده تر از دسته ای از ماشین های ساده ساخته می شوند.

ادامه مطلب

تعریف فشار و واقعیت های خواندنی درباره آن

در فیزیک، فشار، نیروی وارد بر سطح تعریف شده است. وقتی نیروهای یکسان داشته باشیم فشار بیشتر، روی ناحیه کوچک تر اعمال می شود. فرمولی که برای محاسبه فشار مورد استفاده قرار می گیرد به صورت …

ادامه مطلب
0