چهارشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۵

مطالب آموزش

آزمایشگاه

سوالات امتحانی

برنامه های ضروری

دالنود idm
 idm
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

نام فایل:مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی هشتم
مجموعه اول pdf دانلود
مجموعه دوم pdf دانلود
مجموعه سوم pdf دانلود
مجموعه چهارم pdf دانلود

توجه:برای خارج کردن فایلها از حالت فشرده از نرمتفزار winrarاستفاده نمایید.

نام فایل:مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی نهم-
مجموعه اول pdf دانلود
مجموعه دوم pdf دانلود
مجموعه سوم pdf دانلود
مجموعه چهارم pdf دانلود
مجموعه پنجم pdf دانلود

توجه:برای خارج کردن فایلها از حالت فشرده از نرمتفزار winrarاستفاده نمایید.

آموزش ویژه علوم

ورود کاربران

دانلود کتاب های علوم


عضویت خبرنامه

مکان ما

Click to open a larger map