دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۳

مطالب آموزش

آزمایشگاه

سوالات امتحانی

هندسی ژنتیک به زبان ساده:

مهندسی ژنتیک شاخه نورسته بیوتکنولوژی می باشد که شامل پیرایش ژن، کلون کردن DNA نوترکیب، فن آوری و کشت بافت می باشد. مهندسی ژنتیک یا دستکاری ژنتیکی(Genetic Manipulation ) ممکن است به صورت زیر تعریف شود : ادامه‌ی خواندن

تاز ه ترین مطالب

ورود کاربران

دانلود کتاب های علومعضویت خبرنامه

دانلود ها

دالنود idm
 idm
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

مکان ما

Click to open larger map

نظر سنجی

نظر سنجی
تا چه حد مطالب این سایت مورد استفاده شما قرار گرفته است؟