به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

پاسخ فعالیتهای علوم هفتم

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

بازتاب منظم و نامنظم

کاغذ سفیدی را برداشته و آینه تختی را کنار آن قرار دهید.حالا منبع نوری مانند چراغ قوه یا لامپ مطالعه را روی آنها بیاندازید.کدام یک را روشن خواهید دید؟

ادامه مطلب

واقعیت درباره ساختمان سلول ها و وظایف شان

چه موجود زنده تک سلولی باشد چه چند سلولی از سلول تشکیل شده. برای انجام وظایف عادی اش به سلول ها وابسته است. درواقع سلول ها واحدهای اصلی حیات اند. دانشمندان تخمین می زنند که …

ادامه مطلب

پاسخ فعالیتهای علوم هشتم

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0