به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

آخرین مطالب دسته بندی : سال هشتم

واقعیت درباره ساختمان سلول ها و وظایف شان

چه موجود زنده تک سلولی باشد چه چند سلولی از سلول تشکیل شده. برای انجام وظایف عادی اش به سلول ها وابسته است. درواقع سلول ها واحدهای اصلی حیات اند. دانشمندان تخمین می زنند که …

ادامه مطلب

برخی ویژگیهای مخلوط ها

برخی ویژگیهای مخلوط ها

ادامه مطلب

پاسخ فعالیتهای علوم هشتم

ادامه مطلب

بازتاب منظم و نامنظم نور

ادامه مطلب

نیروی مغناطیسی و نیروی الکتریکی

مغناطیس، نیروی جاذبه یا دافعه ای است که در یک فاصله عمل می کند. آهن ربا شیئی است که یک میدان مغناطیسی قوی دارد و موادی مانند آهن را جذب می کند. (میدان مغناطیسی سبب …

ادامه مطلب

بازتاب منظم و نامنظم

کاغذ سفیدی را برداشته و آینه تختی را کنار آن قرار دهید.حالا منبع نوری مانند چراغ قوه یا لامپ مطالعه را روی آنها بیاندازید.کدام یک را روشن خواهید دید؟

ادامه مطلب
0