به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

آخرین مطالب دسته بندی : پاسخ فعالیت ها

واقعیت درباره ساختمان سلول ها و وظایف شان

چه موجود زنده تک سلولی باشد چه چند سلولی از سلول تشکیل شده. برای انجام وظایف عادی اش به سلول ها وابسته است. درواقع سلول ها واحدهای اصلی حیات اند. دانشمندان تخمین می زنند که …

ادامه مطلب

برخی ویژگیهای مخلوط ها

برخی ویژگیهای مخلوط ها

ادامه مطلب

پاسخ فعالیتهای علوم نهم

ادامه مطلب

پاسخ فعالیتهای علوم هشتم

ادامه مطلب

پاسخ فعالیتهای علوم هفتم

ادامه مطلب

بازتاب منظم و نامنظم نور

ادامه مطلب
0