به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

آخرین مطالب دسته بندی : سال نهم

جزوه جمع بندی نوبت اول

ادامه مطلب

جزوه آشنایی تلسکوپ

دانلود جزوه آشنایی تلسکوپ

ادامه مطلب

مقایسه واکنش پذیری فلزات مختلف

در این آزمایش میزان واکنش پذیری بین فلزات آهن، روی، و منیزیوم را بررسی می کنیم و با چگونگی صورت گرفتن واکنش بین این فلزات با محلول مس سولفات ( کات کبود ) آشنا می …

ادامه مطلب

قایقی با نیروی محرّک صابون

جاذبه ی مولکولی بین مولکول های موجود در سطح آب، باعث ایجاد کشش سطحی می‌شود. کشش سطحی باعث می‌شود که این لایه شبیه یک پوسته عمل کند. این پوسته ی نازک مانند یک بالون است. …

ادامه مطلب

ماشین جاذبه

ادامه مطلب

تفکیک زباله های پلاستیکی بر اساس کد

ادامه مطلب
0