به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

آخرین مطالب دسته بندی : سال هشتم

جزوه جمع بندی نوبت اول

ادامه مطلب

جزوه تکمیلی آهن ربا

ادامه مطلب

قایقی با نیروی محرّک صابون

جاذبه ی مولکولی بین مولکول های موجود در سطح آب، باعث ایجاد کشش سطحی می‌شود. کشش سطحی باعث می‌شود که این لایه شبیه یک پوسته عمل کند. این پوسته ی نازک مانند یک بالون است. …

ادامه مطلب

ذارت نمک بین بادکنک و سطح

ادامه مطلب

باد کنک های باردار و یونیزه کردن هوا

اگر بین دو بادکنک که دارای بار الکتریکی هستند فندک روشن کنیم هوای بین دو بادکنک یونیزه میشود و بار بادکنک ها تخلیه میشود.

ادامه مطلب

نم سنج مویی

ساختار نم سنج مویی چگونه است؟ نم سنج مویی از جعبه ای درست شده است که در آن تارهایی از مو قرار داده اند که از طریق میله ای به عقربه یا قلمی متصل است. …

ادامه مطلب
0