به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

آخرین مطالب دسته بندی : سال هفتم

جزوه جمع بندی نوبت اول

ادامه مطلب

انواع نیروهای تماسی و غیرتماسی

انواع نیروهای تماسی و غیرتماسی…

ادامه مطلب

قایقی با نیروی محرّک صابون

جاذبه ی مولکولی بین مولکول های موجود در سطح آب، باعث ایجاد کشش سطحی می‌شود. کشش سطحی باعث می‌شود که این لایه شبیه یک پوسته عمل کند. این پوسته ی نازک مانند یک بالون است. …

ادامه مطلب

ماشین جاذبه

ادامه مطلب

نم سنج مویی

ساختار نم سنج مویی چگونه است؟ نم سنج مویی از جعبه ای درست شده است که در آن تارهایی از مو قرار داده اند که از طریق میله ای به عقربه یا قلمی متصل است. …

ادامه مطلب

چرا انرژی تجدید پذیر؟

ادامه مطلب
0