دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۰
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی

علت جریان های اقیانوسی (دریایی)

دردریاها واقیانوس ها،رودهای بزرگی جاری هستند که به «جریان های دریایی یا اقیانوسی »معروف هستند.مهمترین و بزرگترین این جریان ها گلف استریم Gulf-Stream،یعنی «جریان خلیجی»است،زیرا نقطه شروع آن از خلیج مکزیک است.گلف استریم ابتدا ازکنار ساحل ایالات متحده ی آمریکا می گذرد وسپس به طرف مشرق می پیچدودراقیانوس اطلس پیش می رود.وقتی که این جریان از خلیج مکزیک دور شد،رنگ آبی روشن پیدا می کندوعرض آن در حدود۱۶۰km (بیش از ۹۰km)ََ وعمق آن چندصدمتر(۵۰۰متر) می شود.سرعت آن هم بسیار زیاد است سرعتی بیش از ۹kmدر ساعت است(حتی ۱۳کیلومتردر ساعت هم آورده شده) ودر بیشتر جاها تقریباً روزی ۱۶۰کیلومتر پیش می رودودرهر دقیقه بیش از ۴میلیون تن آب را حرکت می دهد.این مقدار آب هزار برابرمقدارآبی است که رود می سی سی پی جابه جا می کند.

ه طور کلی ،دمای گلف استریم به اندازه ۱۰تا ۱۵درجه زیادتر از دمای آب های اطراف خود است.این جریان دریایی،به سوی اروپای شمالی پیش می رودوچون درجه ی حرارت آن زیاد است،هوای بعضی کشورهای شمالی اروپا را ملایم ومطبوع می کند وازشدت سرمای آنها در زمستان می کاهد.

حرکت جریان های اقیانوسی به سه عامل بستگی دارد:۱-تابش خورشید۲-حرکت زمین۳-جریان بادها.
۱-تابش خورشید:

می دانیم که زمین طوری به دور خورشید می گردد که همیشه منطقه استوا در برابر خورشید قرار می گیرد؛یعنی نور خورشید براستوا عمودمی تابد.بنابراین،دریاهای نزدیک به استوا،حرارت بیشتری از دریاهای قطبی به دست می آورند.این عامل به تنهایی کافی است تا آب اقیانوس ها را به حرکت درآورد.زیرا خورشید آب های سطح دریا را در منطقه استوا گرم ومنبسط می کندودر نتیجه سطح دریا در استوا چندین سانتیمتر در استوا بالاتر می آید.این بالا آمدن سطح آب زیا دنیست،اما همین مقدار کم،نسبت به آب های اطراف ،شیب مختصری ایجاد می کند.لزا این آب های گرم استوایی، از دوسو به سوی قطب شمال وجنوب سرازیر می شوند؛درنتیجه آب های سردسنگین تر منطقه ی قطبی زیراین آب های گرم فرو می روندواز همان زیر،آهسته به طرف استوا جریان می یابند.

این جابه جا شدن آب های گرم استوایی وآب های سرد قطبی،یکی از مهم ترین عوامل ایجادجریان های اقیانوسی است.

۲-تأثیرحرکت زمین:

می دانیم که زمین ازمغرب به مشرق به گرد خود می چرخد.سرعت گردش زمین در استوا حدود۱۸۰۰kmدر ساعت است.این سرعت زیاد باعث می شود آب های سطح دریاازگردش زمین کمی عقب بماندوچون گردش زمین به طرف مشرق است،آب ها در سواحل غربی توده می شوندوکمی بالا می آیند.وبه سمت غرب منحرف می شوند.

گردش زمین نه تنها برآب ها وبادها،بلکه برتمام اشیای در حال حرکت،مثل قایق،موشک وحتی برتوپ پرتاپ شده هم تاثیر می گذاردوباعث می شود همه ی آنها کمی به سوی غرب منحرف شوند.

۳-تأثیربادها :

می دانیم که بادهای همیشگی بادهایی هستندکه از خارج از منطقه ی گرم استوایی پیوسته به سوی استوا می وزند.بادهای همیشگی در هردو نیم کره به طوراریب به طرف استوا می وزندوجهت آن ها از شرق به سوی غرب است.فشار شدید این بادها در شمال وجنوب استوا،آب ها ی دریاها را به طرف غرب می راندوهمین حرکت آب ها به سوی غرب،جریان های بزرگی را به وجود می آورد.

نتیجه این است که عامل گفته شده،یعنی تابش خورشید،گردش زمین وفشاربادها،دست به دست هم می دهند وجریان های اقیانوسی را ایجاد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا مجددا بارگزاری نمایید.

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.
آموزش ویژه علوم
دانلود کتاب های علوم


طرح درس سالانه


دانلود راهنمای معلمعضویت خبرنامه