آزمایش آینه ی ضد گرانش

بازتاب از سمت راست بدن شما ، در آینه سمت چپ به نظر می رسد. با این آزمایش شما می توانید ترفندهایی در سرپیچی از جاذبه انجام دهید.

وسایل مورد نیاز

یک آینه ی بزرگ و مسطح و پلاستیکی به ابعاد 60 سانتی متر در 90 سانتی متر (این مهم است که آیینه ی خوب و مسطحی تهیه کنید، زیرا اعوجاج اثر آزمایش را خراب می کند .)
یک قطعه چوب ( 2*4 اینچ ) ، یک وسیله ی کنده کاری، قلاب وگیره (با کمک این ها آینه را قائم نگاه می دارید.)
اختیاری : یک میز محکم که بتوانید روی آن بایستید .

شرح آزمایش
از یک نفر بخواهید آینه را بطور عمودی روی زمین نگه دارد. شما همچنین می توانید به کمک چند قطعه چوب پایه هایی برای عمودی نگاه داشتن آینه بسازید.
آینه را روی زمین یا روی یک میز محکم بگذارید. طوری بایستید که آینه در وسط پاهای شما قرار گیرد ( یک پا جلوی آینه و پای دیگر در عقب آینه ). وزن خود را روی پایی که در عقب آینه قرار دارد، بیاندازید. پای دیگر را بالا برده و مرتباً به آینه نزدیک و از آن دور کنید. از نظر یک ناظر، شما در حال پرواز هستید.

چه اتفاقی در حال وقوع است؟
وقتی نیمی از بدن شما در یک سمت آینه و نیمی دیگر در طرف دیگر آینه است، از دید یک ناظر، بدن شما کامل به نظر می رسد. یک ناظر، تصویر آینه ای سمت چپ بدن شما را درست مانند سمت راست شما می بیند. بالعکس، اگر سمت راست بدن شما رو به آینه باشد، تصویر آن، درست مثل نیمه ی چپ بدن شما به نظر می رسد. بدن شما به طور کامل دیده می شود. چون بدن انسان متقارن است مغز ناظر دچار اشتباه می شود .

درباره این مطلب نظر دهید !