آزمایش اثر روشنایی و تاریکی روی برگ شمعدانی

هدف آزمایش

ثابت کردن تاثیر نور در ساخته شدن قندها در گیاهان

مواد لازم

 1. شمعدانی
 2. ورقه آلومینیومی
 3. اتانول یا استون
 4. آب مقطر
 5. پتری دیش
 6. لوگول

روش کار

 1. یک گیاه شمعدانی سالم انتخاب کرده و 3 – 2 برگ از آن را که کاملا شاداب هستند تعیین محل می‌کنیم.
 2. روی ورقه‌های آلومینیومی پنجره‌هایی به شکل L ایجاد کرده و برگهای مذکور را با این ورقه‌ها می‌پوشانیم..
 3. گیاه را به مدت 72 – 48 در مقابل نور خورشید قرار می‌دهیم..
 4. بعد از سپری شدن زمان مقرر ، برگهای دارای پوشش آلومینیوم را از گیاه مادر جدا می‌کنیم..
 5. این برگها را در داخل بشر قرار می‌دهیم و روی آنها به اندازه 4/1 حجم بشر اتانول یا استون می‌ریزیم و می‌جوشانیم تا تمام رنگیزه‌های برگ خارج شود..
 6. برگها که حالا کلروفیل خود را از دست داده‌اند داخل پتری‌ دیش قرار داده و برای پاک شدن اثر الکل بر روی آنها چند قطره آب مقطر می‌ریزیم..
 7. روی برگهای مذکور 3 – 2 قطره محلول لوگول می‌ریزیم و نتیجه را بررسی می‌کنیم.

نتیجه آزمایش

بعد از ریختن محلول لوگول بر روی برگ شمعدانی ، در محل پنجره شکل L ، رنگ بنفش ظاهر می‌شود. محلول لوگول معرف نشاسته است. و این بنفش شدن برگ در جایی از برگ که نور خورشید را دریافت کرده است، نشان دهنده این است که در آن محل تحت تاثیر نور ، نشاسته سنتز شده است. در جایی از برگ که زیر ورقه آلومینیومی قرار گرفته بود، هیچ نشاسته‌ای تولید نشده است. پس در فتوسنتز واکنشهای نوری و تاریکی لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

درباره این مطلب نظر دهید !