آزمایش نی نیرومند

راز این آزمایش در ادامه مطلب…
شما زمانی که با انگشتان خود دهانه نی را مسدود می کنید هوای درون نی نمی تواند از ان خارج شود و باعث استحکام نی می شود و به همین خاطر نی از سیب زمینی بیرون می رود.
اما زمانی که انگشت دست خود را از دهانه نی بر می دارید هوای نی به راحتی از ان خارج می شود و نی استحکام خود را ازدست می دهد.

درباره این مطلب نظر دهید !