آموزش مولد واندوگراف

طرز کار مولد واندوگراف دارای تسمه و غلتک

این نوع مولد از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

  1. یک موتور
  2. دو غلتک
  3. یک تسمه
  4. دو شانه
  5. ترمینال خروجی (معمولاً یک گوی فلزی یا آلومینیومی)
مولد واندرگراف نوع دوم
 این مولد از یک موتور، دو غلتک، دو شانه، یک تسمه و یک گوی فلزی تشکیل شده که در شکل می‌توانید آن‌ها را ببینید.

با روشن شدن موتور، غلتک پایین شروع به چرخاندن تسمه می‌کند. از آنجا که تسمه از لاستیک ساخته شده و غلتک پایینی با نوار سیلیکونی پوشانده شده است، غلتک پایین دارای بار منفی و تسمه به صورت مثبت باردار می‌شود. می‌توان باردار شدن لاستیک و سیلیکون را به راحتی توضیح داد: دو جسم در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند ، لاستیک به راحتی الکترون از دست داده و به صورت مثبت باردار می‌شود، ولی در سیلیکون دقیقاً عکس این موضوع اتفاق می‌افتد.

غلتک بالایی از نایلون پوشیده شده است و بار مثبت تسمه را دفع می‌کند و به صورت منفی باردار می‌شود. از آنجایی که غلتک بالایی به شانه بالایی و کره فلزی متصل است، بار مثبت الکتریکی در شانه و کلاهک فلزی واندوگراف القا می‌شود. زمانی که سطح کلاهک فلزی اشباع شد، با برخورد یک جسم خارجی به کره فلزی، تخلیه بار الکتریکی به صورت یک جرقه الکتریکی رخ می‌دهد.

درباره این مطلب نظر دهید !