آیا بخار آب دیده می شود؟

فهرست مطالب پنهان

در جواب این سوال باید عرض کنم که بخار آب بر خلاف مطلب ذکر شده در کتاب علوم هفتم، دیده می شود. علت هم آن است که بخار با گاز فرق دارد.

بخار ماده ای است که از مواد درحال تبخیر جدا می شود. مثلا  شکل مه یا رطوبت ازآب گرم یا هرجسم جامد یا مایع دیگر دراثر گرما وحرارت برخیزد .

در حالی که گاز حالتی از ماده است که ذرات آن مستقل از یکدیگر و آزادانه حرکت می کنند و نیرویی بین ذرات آن وجود ندارد یعنی حالت  پراکنده تری از  ماده است که درآن مولکول ها از هم بسیار فاصله دارند و دارای حرکت تقریبا نامحدود وکاتوره ایی هستند . گازماده ای که حجم آن به طور پیوسته افزایش می یابد وازفشار آن به طورپیوسته کاسته می شود.

پس بخار حالت گازی موادی است که در دمای معمولی اتاق حالت جامد یا مایع دارند. درحالی که گاز در دمای معمولی اتاق هم به صورت گاز وجود دارد. مثل گاز اکسیژن

خوب حالا فکرکنید کتاب گفته  بخار آب موجود در هوای اتاق را نمی بینیم؟

شما چی جواب می دهید؟

درباره این مطلب نظر دهید !