ابتکار در ساخت شمع

اختراع جالب و مبتکرانه که وقتی شمع را روی این پایه روشن می کنید، با ذوب شدن آن به مرور شمع دیگری تشکیل می شود. با این جاشمعی می توانید تا 12 بار از یک شمع استفاده کنید.

 

درباره این مطلب نظر دهید !