اثر رنگ بر میزان تابش+فیلم آزمایش

بنا بر درخواست خیل عظیم کاربران مبنی بر اثر رنگ بر میزان تابش در این پست سعی می کنم کمی بیشتر در موضوع تابش بحث نماییم.

خوب همه شما می دونید سه راه انتقال گرما:

1- همرفت   2- رسانش   3- تابش

تابش چیست؟ در واقع تابش یکی از راه های انتقال گرما از طریق پرتوهای نامریی (فروسرخ) است. اگر دستتون را کنار اتو بگیرید می بینید دست شما گرم میشه.چرا؟

این انتقال گرما نه همرفته و نه رسانش. چون هوا عایق گرما و همرفت باعق انتقال گرما به سمت بالا می شود و به این صورت نباید دست ما گرم بشه.پس این روش میگن تابش.

از سمتی در این روش برای انتقال نیاز به ماده نیست.یعنی لازم نیست حتما گرما از طریق ماده به جسم منتقل بشه.چرا؟ چون امواج فروسرخ از نوع الکترومغناطیس هستند و از محیط خلاء هم عبور می کنند.مثل عبور نور خورشید از فضا و رسیدنش به زمین.

نکته: همه اجسام در هر دمایی تابش دارند. لابد میگید چرا؟

چون در دمای صفر مطلق یعنی -273 درجه سانتی گراد جنبش ذرات ماده متوقف میشه. پس هیچ ماده ای در جهان وجود نداره که دمای ان به این حد رسیده باشه.پس تمام ذرات دارای جنبش هستند و بنابراین دارای انرژی هستند و در اثر تماس با محیط اطراف خودشون انرژی را مبادله می کنند.(این امبادله یا به صورت دریافت انرژی از محیط یا دادن گرما به محیط است.)

اما مقدار گرمای مبادله شده بسته به دمای جسم داره.اجسام گرمتر بیشتر انرزی می دهند و اجسام سرد تر انرژی دریافت می کنند.منتهی چون ما اکثرا این را با دمای بدن مقایسه می کنیم در دماهای پایین این تبادل را چندان احساس نمی کنیم.

به هر حال عواملی بر میزان تابش و جذب انرزی توسط اجسام موثرهستند:

1- رنگ جسم    2- دمای جسم      3- اندازه و سطح جسم       4- صاف یا ناهمواری جسم

شما می دونید جسم سیاه تمام پرتوهای نور را جذب و جسم سید تمام پرتو های نور را منعکس میکنه.

پس جسم سیاه جاذب خوب و جسم سفید انعکاس دهنده خوب است. در فصل تابستون لباس سفید می پوشید پون نور و گرما را منعکس میکنه.تو فصل زمستون لباس تیره می پوشید چون گرما توسط جسم تیره بیشتر جذب میشه.

نکته بعد دمای جسم.هرچه دمای جسم بیشتر باشد میزان تابش آن هم بیشتر است.پس تابش آب 60 درجه بیشتر آب 30 درجه است.

عامل موثر دیگر مساحت جسم است.توجه کردید در اتوبوس ها رادیاتور را وسیعتر می سازند یا صفخات خورشیدی را وسیعتر می سازند تا میزان جذب و با تابش انرزی بیشتر باشه.

صافی یا زبری جسم نیز در میزان تابش موثر است.لباس سفید و ناهموار نسبت یه یک جسم سفید و براق جذب انرژی بیشتری دارد.چون هر چه جسم براق تر باشه مثل اینه عمل میکنهو بیشتر نور را منعکس میکنه.

درباره این مطلب نظر دهید !