انجام یک آزمایش ساده جهت اکسید کردن طلا !


1- تیغه طلای خالص به وزن مشخص .

2- مقدار مشخص آب مقطر.

3- چند قطره اسید سولفوریک مر ک .

4- مقدار100میلی گرم نمک naclخالص

5- ظرف نا رسانا .

6- الکترودی از کربن.

7-منبع تغذیه جریان الکتریکی DC به مقدار سه ولت.

برای انجام آزمایش در ظرف آب ونمک واسید را مخلوط کرده وتیغه طلا را در الکترود آند مثبت قرار وکربن را در الکترود منفی میدهیم که با عبور جریان ازالکترودها در کاتد گاز هیدروژن آزاد می شود ودر آند هم زمان گاز اکسیژن آزاد وطلا به صورت محلول زرد ی در آب حل می شود که این محلول اکسید طلا می باشد که خود اکسید کننده بسیار قوی هست .

درباره این مطلب نظر دهید !