انرژی باد- مزایا و معایب

مزايا:

نيروگاه‌هاي باديِ امروزي بسيار پر بازده هستند. انرژي باد مجاني است.


فواید:

-انرژي باد در اكثر نقاط به مقدار زياد وجود دارد.

-انرژي باد به راحتي قابل تبديل به انرژي الكتريكي است.

-اين نيروگاه‌ها آلودگي ندارند

-منبع انرژي آن مجاني است.

معايب و مضرات :

-براي توليد برق بدون نوسان، لازم است كه سرعت باد ثابت باشد. وقتي بادي نباشد انرژي الكتريكي در كار نيست. در مواقعي كه سرعت باد خيلي زياد است مولدها متوقف و خاموش مي‌شوند (اين امر براي جلوگيري از صدمات وارده به گيربكس و مولد است).

-هزينه ساخت توربين‌‌هاي بادي زياد است

-توربين‌‌هاي بادي بر كيفيت كار گيرنده‌‌هاي راديويي و تلويزيوني اثر منفي مي‌گذارند.

-اگر چه نيروگاه‌‌هاي بادي اثر گلخانه‌اي يا باران اسيدي ندارند ولي بر محيط زيست اثر مي‌گذارند. صداي حاصل از اين نيروگاه‌ها بر زندگي پرندگان اثر دارد.

براي كاركرد خوب نيروگاه‌هاي بادي، درختان نزديك نيروگاه بايد بريده شوند كه اين امر بر زندگي حيات وحش اثر منفي دارد. سرو صداي نيروگاه‌هاي بادي نيز بسيار زياد است و اين امر بر زندگي انسان و ساير موجوداتي که در نزديکي آن‌ها باشند اثر منفي مي‌گذارد.

منبع: چیستا

درباره این مطلب نظر دهید !