انرژی زمین گرمایی+فیلم

انرزی زمین گرمایی یک انرژی تجدید پذیر میباشد و همانطور که میدانید انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال) به حرارت موجود در پوسته زمین اطلاق میشود. انرژی زمین گرمایی یکی از بهترین انرژی های موجود میباشد ما در صنعت از انرژی زمین گرمایی استفاده های فراوانی انجام میدیم.حرارت زمین از مجموعه‎ای آتشین که بیش از ۴ میلیارد سال پیش شکل گرفته و رفته رفته روبه انجماد گذاشته و هم اکنون نیز در حال سرد شدن است، سرچشمه می‎گیرد. هر چه به اعماق زمین نزدیکتر می‌شویم ، حرارت آن افزایش می‎یابد بطوری‌که این حرارت در هسته زمین به بیش از ۵۰۰۰ درجه سانتیگراد می‎رسد. امیدوارم با توسعه بیشتر تکنولوژی زمینه و پتانسیل استفاده از انرژی زمین گرمایی به صورت تبدیل به برق با هزینه کمتروکاهش هزینه حفاری برای پمپ های گرمایشی وکاهش آلودگی زیست محیطی وتوجه بیشتر به انرژی های نوخصوصادر این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد.

به طور کلی مزیت های انرژی زمین گرمایی را می توان به دو دسته کلی مزایای زیست محیطی و کاربردی درساختمان تقسیم بندی کرد.

عدم آلودگی هوا
تولید CO2 کم
عدم آلودگی منابع آب های زیرزمینی
عدم نیاز به زمین وسیع
امروزه به دلیل تزریق سیال خروجی از نیروگاه ها و سایر طرح های کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی، میزان آلایندگی این قبیل طرح ها به حداقل مقدار خود رسیده است.
مزایای کاربردی
صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی
طولانی بودن زمان دسترسی
گستردگی موارد کاربرد در ساختمانها
مستقل بودن از شرایط جوی
امکان تولید برق به وسیله واحدهای قابل حمل

انرژی زمین گرمایی جزء انرژیهای نو میباشد و تصور کلی بر این است که انرژیهای نو فاقد آلودگیهای زیست محیطی میباشند. ولی برداشت صحیح این است که این نو انرژیها در مقایشه با انرژیهای نو دارای آلودگیهای زیست محیطی ناچیزی میباشند و هنوزمقداری آلاینده به شکلهای مختلف وارد محیط میکنند. وظیفه مخصصین و توسعه دهندگان این نوع انرژیها است که این میزان ناچیز آلایندهها را هم کنترل کنند. بطور کلی اثرات زیست محیطی پروژه های زمین گرمایی را میتوان بصورت زیر خلاصه کرد:

– آلودگیهای هوا

– آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی

– آلودگی صوتی

– اثرات بر پوشش گیاهی

– اثرات بر جامعه جانوری

– اثرات بر زمین شناسی سطحی و خاک

– اثرات اجتماعی و اقتصادی

راه های استفاده از انرژی زمین گرمایی:

1- استفاده از بخار مواد سیال درون زمین و به حرکت در آوردن توربین

2- هدایت مواد سیال داغ از درون زمین به سطح زمین و استفاده از بخار آن ها در تولید برق

3- تزریق آب به درون سنگ های داغ درون زمین و پمپ کردن آب های داغ و راه اندازی توربین و تولید برق

درباره این مطلب نظر دهید !