به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

اینرسی

کتابی را روی یک صفحه کاغذ بگذارید ، سپس کاغذ را سریع و به طور ناگهانی بکشید.

مشاهده خواهید کرد که :
کتاب حرکت نمی کند .
توضیح :
وقتی کاغذ را به سرعت می کشید ، کاغذ از زیر کتاب راحت تر حرکت می کند تا اینکه کتاب را به حرکت در آورد .
اینرسی ( تمایل اجسام را بر بیحرکت باقی ماندن ) اساس این آزمایش است .

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

نرم افزار آزمایشگاه اپتیک (نور)

نرم افزار جامع نور ویژگی تصویر در آینه های تخت و کروی ویژگی تصویر در عدسی ها همگرا و واگرا  

ادامه مطلب

تابش گرمایی

ادامه مطلب

آزمایش جالب کوه آتش فشان

آزمایش جالب کوه اتش فشان که نشان دهنده یک تغییر شیمیایی گرماده است.

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0