به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

برخی ویژگیهای مخلوط ها

برخی ویژگیهای مخلوط ها

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

ساروج

ساروج از ابتکارات معماران ایرانی در دوران بسیار کهن است. برای ساختن آن نخست خاک رس و آهک را به نسبت شش و چهار مخلوط می‌کنند و گلی سفت می‌سازند و دو روز آن را …

ادامه مطلب

گسل چیست؟

گسل شکستگی در سنگ هایی است که پوسته زمین را تشکیل می دهند و سنگ ها از هر طرف به موازات آن حرکت می کنند و از هم دور می شوند. این عکس یک گسل کوچک …

ادامه مطلب

طبقه‌بندی کانی‌ها

طبقه‌بندی کانی‌ها ممکن است برپايه‌ی چگونگی شکل‌گيری آن‌ها انجام شود. بر اين اساس، آن‌ها را به کانی‌های ماگمايی، رسوبی و دگرگونی طبقه‌بندی می‌کنند. روش ديگر برای طبقه‌بندی کانی‌ها، توجه به ترکيب شيميايی آن‌هاست که در …

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0