تجزیه آب آسیژنه به کمک مواد غذایی

مقداری آب اکسیژنه در یک بشر ریخته و مقداری گوشت چرخ کرده یا همبر گر خام در لیوان بریزید.

این آزمایش را می توانید با سیب زمینی یا شلغم و یا سبزیجات انجام دهید.

نتیجه را مشاهده کنید.

مشاهدات در ادامه مطلب

نتیجه: در بعضی مواد غذایی آنزیم هایی به نام کاتالاز وجود دارد که کار آن ها تجزیه آب اکسیژنه موجود در بدن جاندارن است که در اثر واکنش های شیمیایی در درون سلول آن ها تشکیل می شود.
آب اکسیژنه بوسیله پراکسی زوم های داخل سلول تولید می شوند و باعث تخریب نوعی چربی در سلول به نام استروئید ها می شوند.برای جلوگیری از تخریب استروئید ها آب اکسیژنه بوسیله انزیم کاتالاز درون پراکسی زوم ها تجزیه وبه آب و گاز اکسیژن تبدیل می شود که دیگر برای سلول خطرناک نیستند.
از آب اکسیژنه در جهت ضدعفونی کردن و سفید کردن پارچه ها و سفید کردن کاغذ و بی رنگ کردن موی سر ( بیشتر در بین خانم ها) مورد استفاده قرار می گیرد.

درباره این مطلب نظر دهید !