تهيه‌ي آب آهك و واكنش CO2 با آن

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/7/78/53882.jpgكدر شدن (شيري رنگ شدن) آب آهك نشان‌گر وجود كربن‌دي‌اكسيد (گازكربنيك) است. آب آهك كه نام تجاري (معمولي) كلسيم هيدروكسيد Ca(OH)2 است با كربن‌دي‌اكسيد (CO2) واكنش مي‌دهد و كلسيم كربنات CaCO3 را توليد مي‌كند.
كلسيم كربنات در آب حل نمي‌شود. بنابراين ذرات سفيد رنگ آن به صورت معلق در آب باقي مي‌مانند و مايع موجود را كدر يا شيري رنگ مي‌سازند؛ اما بعد از مدتي ته‌نشين شده يعني در ته ظرف يك لايه‌ي رسوب پديد مي‌آورند.
براي درست كردن آب آهك، يك قاشق كلسيم هيدروكسيد را در يك بطري بزرگ آب مقطر بريزيد. در بطري را ببنديد و هر چند گاه آن را تكان دهيد. پس از چند روز محلول زلالي در بالاي بطري به دست مي‌آيد آن را در يك ظرف بريزيد. به بطري دوباره آب مقطر اضافه كنيد. با تكرار اين عمل چند ليتر آب آهك به دست مي‌آوريد

درباره این مطلب نظر دهید !