دودکش‌ها منبع تولید برق می‌شوند

با بازیافت حرارت خروجی دودکش‌های کارخانه‌های سیمان 500 مگاوات برق تولید خواهد شد.

69 کارخانه صنعت سیمان موجود در کشور با توجه به وجود ظرفیت تولید حدود 80 میلیون تن سیمان، می‌توانند ازطریق حرارت خروجی دودکش‌ها سالانه 500 مگاوات برق تولید کنند.

بر این اساس کارخانه‌های سیمان با توان تولید سالانه 500 مگاوات برق قادر خواهند بود از طریق بازیافت، 30 درصد برق مورد نیاز خود را تولید کنند.

کارخانه‌های سیمان درصورت تامین اعتبار می‌توانند با تولید برق به میزان مذکور، وابستگی خود به شبکه را کم کنند.

باتوجه به 1500 مگاوات تقاضای دیماندی که کارخانه‌های سیمان از وزارت نیرو خریداری کرده‌اند، می‌توان انتظار داشت که این صنعت بتواند پاسخگوی بخشی از نیاز خود به برق باشد.

بنا به مطالعات و اعلام سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)، صنعت سیمان در صورت فراهم شدن اعتبارات موردنیاز می‌تواند سالانه بالغ بر 500 مگاوات برق تولید کند و تبعات زیست‌محیطی ناشی از عدم تولید مقدار مذکور برق در نیروگاه‌های کشور باعث عدم انتشار حدود 2.5 میلیون تن گازهای آلاینده به محیط زیست در سال می‌شود.

درباره این مطلب نظر دهید !