دوست خود را ناپديد کنيد!!

دوستتونو ناپديد کنيد در حالي که لبخندش باقي بمونه.
در بيشتر مواقع ، هر دو چشم انسان چشم اندازهاي نسبتاً يکساني از دنياي اطراف دريافت مي کنند. مغز ما دو تصويري که دو چشم از يک منظره دريافت مي کنند را با هم ترکيب کرده و ما آن منظره را سه بعدي درک مي کنيم. در اين آزمايش خواهيد ديد که اگر تصاويري که دو چشم دريافت مي کنند متفاوت باشند ، چه اتفاقي مي افتد.

وسايل مورد نياز
يک آينه ( که طول هر وجه آن حدود 10 إلي 15 سانتي متر باشد )
ديوار سفيد يا هر سطح سفيد ديگر ( مانند ورقه ي مقواي سفيد )
يک دستيار
شرح آزمايش
طوري بنشينيد که ديوار يا سطح سفيد در سمت راست شما قرار بگيرد. همانند شکل زيرطوري آينه را با دست چپ در مقابل بيني خود نگه داريد که سطح بازتابنده ي آن به طرف ديوار باشد ( چنان که بتوانيد ديوار را با چشم راست خود ببينيد

در حالي که يک لبه ي آينه ( مانند شکل ) در مقابل بيني شما قرار دارد ، آن را طوري بچرخانيد که تصوير منعکس شده ي ديوار را تنها با چشم راست خود بتوانيد ببيند و چشم چپتان در مقابل دوستتان قرار گيرد. دست راست خود را همانند شکل بالا در مقابل ديوار طوري تکان دهيد که گويي در حال پاک کردن تخته سياه هستيد. ببينيد چه قسمت هايي از صورت دوستتان ناپديد مي شود.
سعي کنيد در مکاني آزمايش را انجام دهيد که زمينه ی پشت سر فرد مقابلتان به رنگ روشن باشد. تا آن جا که امکان دارد ، سر خود را بی حرکت نگاه دارید. از دوست خود نیز بخواهید در طول آزمایش بی حرکت بنشیند .
اگر ناپدید شدن صورت دوستتان را به درستی نمی بینید ( در دیدن ناپدید شدن آن مشکل دارید ) ، احتمالاً یکی از چشمانتان از دیگری قوی تر است .
آزمایش را دوباره انجام دهید، منتها اینبار طوری بنشینید که دیوار در سمت چپ شما قرار گیرد و چشم راستتان در مقابل صورت دوستتان قرار گیرد.
توانایی افراد مختلف در مشاهده ی این اثر متفاوت است. تعداد کمی از افراد هرگز این پدیده را نمی بینند. این آزمایش را چندین مرتبه تکرار کنید، زود مأیوس نشوید. برای دیدن این پدیده وقت و حوصله به خرج دهید .

درباره این مطلب نظر دهید !